Här kommer snart min och Nokkes träning i PNH att beskrivas. Träning kanske är fel ord, det är snarare en livsstil.


PNH-Bilder:Jag tränar

PNH uppvisning

Andra tränar